Bonjour.nl - Huisjes in Frankrijk

Bonjour is gestopt

Na bijna 25 jaar komt er helaas een eind aan de activiteiten van bonjour.nl

We waren de allereersten die op deze manier een platform boden aan huurders en verhuurders van Franse vakantiehuizen en waren blij met de vele enthousiaste reacties die we al die tijd mochten ontvangen. Ons streven was altijd de menselijke maat en het persoonlijke contact. Maar de tijden zijn veranderd, de markt voor de bemiddeling van vakantiehuzen is in handen gekomen van grote commerciele partijen en dat heeft het speelveld behoorlijk veranderd. Onder andere hierom hebben wij de beslissing moeten nemen om niet door te gaan met de website. Wij danken alle abonnees van bonjour.nl voor hun trouwe klandizie en alle bezoekers van de site voor het met zoveel plezier gebruiken ervan.

Het domein bonjour.nl komt te koop. Voor informatie hierover kunt u een email sturen naar info <at> bonjour.nl

Bonjour has ceased operations

After almost 25 years, the activities of bonjour.nl unfortunately have come to an end

We were the very first to offer a platform in this way to tenants and landlords of French holiday homes and were pleased with the many enthusiastic responses we received all this time. Our aim has always been the human dimension and personal contact. But times have changed, the market for the intermediation of holiday homes has come into the hands of large commercial parties and that has changed the playing field considerably. For this reason, we had to make the decision not to continue with the website. We thank all subscribers of bonjour.nl for their loyal patronage and all visitors to the site for using it with such pleasure.

The domain bonjour.nl will be for sale. For information about this you can send an email to info <at> bonjour.nl